top of page

SOL Genç

Kimdir?

Biz 6. Filoyu denize dökenlerin, Vietnam kasabı Komer’in arabasını yakanların, yoksul halkın öfkesiyle İMF başkanı Dominique Strauss- Kahn’a ayakkabı fırlatanlarız!

Citrus Fruits
Slogan atan bir genç

Artık dünyada sorgulanan sistem kapitalizm! Ülkemizde de emekten, özgürlükten, insanca

yaşamaktan yana talepler dile getiriliyor.

Hayatımızı karanlığa boğan AKP iktidarından

ve sermayeden bizden çaldıklarını geri

istiyoruz! Parçalı ve dağınık şekilde dile getirilen bu SOL taleplerin bir bütünlük içinde dile getirilmesi, SOL’dan yana, insandan yana

hayattan yana bir gelecek inşa etmek için

sorumluluk alıyoruz!

Geleceksiz bırakılan gençlerin kamucu, laik,

devrimci, demokratik, cumhuriyetçi bir yaşama

kavuşması için;

GELECEĞİMİZİ KAZANMAK
İÇİN MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ!

Devrimci, dayanışmacı, özgürlükçü, arkadaşça

ve yoldaşça bir hayatın, tek başımıza değil birlikte olduğumuzda kurulabileceğini biliyoruz.

1 Mayıs yürüyüşü
bottom of page