top of page

Gitmiyoruz,Buradayız,Biz Değiştireceğiz!

Tek adamın iki dudağı arasından çıkan sözlerle kurulan bu saltanat rejiminin biz gençlere reva gördüğü tek şey işsizlik, yoksulluk, geleceksizlik, çalınan hayallerimiz… Ancak bizden çaldıkları onca şey de bu iktidarı ayakta tutmaya yetmiyor. Yıllardır hayatlarımızı yaşanmaz kılan, gelecek hayallerimizin üzerine kara bulutlarını indiren bu düzen artık hızlı bir çöküşe

girmiş durumda. Kendi içlerinde yaşadıkları çürümeyi, ülkenin dört bir yanına da yansıtmalarına seyirci kalmayalım! Öte yandan on yıllardır siyasal islam ve

neoliberal politikalar işbirliğiyle ülkemize kök salmış, ülkemizi yaşanmaz hale getirmiş,

ilerici ve devrimci tüm birikimlere savaş açmış bu köhnemiş ve çürümüş düzenin tahribatlarına çözüm olacak bir ana muhalefet ekseni de bulunmuyor. Seçim zamanları reklam ajanslarına para verip, kuşak tartışmaları eşliğinde bizleri ‘düşünüyormuş’ gibi

yapanların oy potansiyellerinden daha fazlasıyız. Bizler bu ülkeyi yeniden kuracak, ülkeyi

yangın yerine çevirenlere rağmen küllerinden yeniden doğuracak, ilerici-devrimci düşünceler ve pratikler ekseninde solun değerlerini bu memleketin dört bir yanına taşıyacak gençleriz.


SOL GENÇ Yeni Bir Adım!


Sokaklarda, mahallelerde, üniversitelerde, liselerde, iş yerlerinde, adım attığımız sesimizin

duyulduğu her yerde umudu, özgürlüğü ve mücadeleyi anlattığımız, örgütlendiğimiz ve geleceğimizi kazanmak için mücadele verdiğimiz bir sürecin yeni bir adımını atıyoruz. Bu adım memleketin dört bir yanında geleceği çalınmış, işsizlikle terbiye edilmiş, barınamamış, hakkı yandaş vakıflarca gasp edilmiş, hem okumak hem de çalışmak zorunda kalmış gençlere bir çağrıdır. Bu adım günde 12 saat çalışıp güvencesiz, sigortasız, geleceksiz

çalışmak zorunda kalmış, senelerce sınava hazırlanmak zorunda kalmış, imam hatiplere

mahkûm bırakılmış, yaşam tarzlarına sürekli müdahale edilmiş yani siyasal İslamcı tek adam rejimi tarafından mağdur edilmiş gençlere bir çağrıdır.


BU MAĞDURİYET ASLINDA BİR MUHATTAPLIKTIR!


Geleceği çalınan biz milyonlar karşısında bir avuç haramzadenin bizleri ezmesine karşı muhataplık geliştiriyoruz!


VARDIK! VARIZ! VAROLACAĞIZ! BİZ DEĞİŞTİRECEĞİZ!


SOL Genç solun devrimci değerlerini sahiplenen ve bu değerleri memleketin her köşesine yaymayı hedefler. Biz 6. Filoyu denize dökenlerin, Vietnam kasabı Komer’in arabasını yakanların, yoksul halkın öfkesiyle İMF başkanı Dominique Strauss- Kahn’a ayakkabı fırlatanlarız! Artık dünyada sorgulanan sistem kapitalizm! Ülkemizde de emekten, özgürlükten, insanca yaşamaktan yana talepler dile getiriliyor. Hayatımızı karanlığa boğan AKP iktidarından ve sermayeden bizden çaldıklarını geri istiyoruz! Parçalı ve dağınık şekilde dile getirilen bu SOL taleplerin bir bütünlük içinde dile getirilmesi, SOL’dan yana, insandan yana hayattan yana bir gelecek inşa etmek için sorumluluk alıyoruz! Geleceksiz bırakılan gençlerin kamucu, laik, devrimci, demokratik, cumhuriyetçi bir yaşama kavuşması için;


GELECEĞİMİZİ KAZANMAK İÇİN MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ!


Devrimci, dayanışmacı, özgürlükçü, arkadaşça ve yoldaşça bir hayatın, tek başımıza değil birlikte olduğumuzda kurulabileceğini biliyoruz.


SOL GENÇ Kimdir?


SOL Genç bu sömürü düzeninin ve bu düzene uşaklık edenlerin başına bela olan bir gençlik çalışmasıdır. Birimlerin kendi karar mekanizmasından birimler sorumludur! Alınan herhangi bir karar birimlerde sorumluluk alan arkadaşlarımızca diğer birimlerden sorumluluk alan arkadaşlarımıza iletilir ve o arkadaşlarımız da kendi birimlerine aktarım yapar. Böylelikle siyaseten bir bütünlük sağlanır ve yerelin özgün işleri bütünleştirilebilir.


SOL GENÇ DEMOKRATİKTİR!


Biz ülkeyi karanlığa saplayan tek adam yönetimine karşı olduğumuz gibi, gençlik örgütlerinin de tek bir adam tarafından yönetilmesine karşı çıkıyoruz. Demokratik

katılımcı bir modeli hayatın her noktasında uygulamaya çalışıyoruz. Birim birim, meclis meclis örgütleniyoruz. Ne bir başkanımız ne de bir şefimiz var! Bizler inisiyatifi kendi özgücünde bulan gençleriz. Bir salyangoz misali siyasetin neresinde duracağını kişinin

kendisi belirlemelidir. Gönüllülük ilişkisi üzerinden hareket ediyoruz. Sorumluluk alacak arkadaşlarımızın, önce kendilerinin sonra da birimdeki arkadaşlarının karar vermesini bekliyoruz. Demokratik merkeziyetçi bir yapımız var!


SOL GENÇ BİLİMSEL ÖZERK-DEMOKRATİK ÜNİVERSİTEYİ SAVUNUR!


Rektörlerin / dekanların atandığı, akademinin iktidar tarafından ablukaya alındığı ve piyasa

tarafından kuşatıldığı bir üniversiteyi reddediyoruz! Tüm birleşenlerin söz sahibi olduğu,

özerk, demokratik ve halk için bilim üreten bir üniversite mücadelesi veriyoruz! Atanmış rektörlere TÜGVA, İLİM YAYMA, TÜRKEV, ENSAR gibi gerici vakıflara karşı üniversiteyi

savunuyoruz. Biz bilim üretebilecek akademik demokratik ve özerk bir üniversiteyi savunuyoruz! Eğitimin kamusal bir hak olduğunu ve bundan dolayı özel üniversitelerin kamulaştırılması gerektiğini savunuyoruz!


EĞİTİM PARA İLE SATILAMAZ! MÜŞTERİ DEĞİL ÖĞRENCİYİZ!


SOL Genç liselerin piyasa ve gericilikle kuşatılmasının karşısındadır! Bizler kamusal, laik ve bilimsel eğitimi savunuyoruz! İmam hatipleştirme furyası etrafında liselerin ideolojik bir mezbahaya dönüşmesine karşı çıkıyor bu ablukayı dağıtmak için sorumluluk alıyoruz!


TEK SEÇENEK KAMUSAL EĞİTİM!


Herkesin eşit şartlarda eğitim hakkından yararlanabilmesi için tek seçenek kamucu eğitim anlayışıdır! Birbirimizi rakip gibi gösteren bu sınav sisteminden usandık; birbirimizin elinden tutmak istiyoruz. Okuyabilmek için çalışmak zorunda değiliz! AKP iktidarının neoliberal politikaları sebebiyle hem işçi hem de öğrenci olan bir gençlik kesimi oluştu. Öğrencilik, normal koşullarda üretim sürecine katılmadan önce alanına dair öğrenim alan kişiyi tanımlardı. Ancak AKP iktidarı ile beraber öğrenciler hem çalışmak hem de öğrenim görmek zorunda kalıyor. Bizler eğitim süreci içerisinde öğrencilerin hayatlarını idame ettirebileceği kadar bursun verilmesi, barınma sorunlarının giderilmesi, kitap ve okul masraflarının karşılanması gibi temel hakların devlet tarafından karşılanmasını, öğrencilerin çalışmak zorunda bırakılmamasını talep ediyoruz.


KYK BORÇLARI SİLİNMELİDİR!


Gençlerin en büyük korkularından birisi de KYK borçları. Kapitalizm bizleri köleleştirmek İçin borçlandırma yöntemini kullanıyor. Hayata borçlu başlamak zorunda bırakıyor! KYK Borçları acilen silinmeli! Krediler geri ödemesiz hale getirilmeli! Öğrencilerin hayatını idame ettirebileceği burs miktarı belirlenmeli!


Tek Başına Değil Birlikte Güçlüyüz!


Yaşam alanlarımız çeteler tarafından işgal ediliyor. Uyuşturucu, haraç, taciz gibi suçlara göz yumuluyor. Gençler yozlaştırılmaya çalışılıyor. Çeteler bizlerin huzurunu bozarak rantsal dönüşüm için zemin hazırlıyor! Bizler dayanışma kültürünün bu çeteleri alt edeceğini savunuyoruz!


SOL Genç Tam Bağımsızlığı Savunur!


Emperyalist güçlerin bu coğrafyadaki kuklası olmayı reddediyoruz. “Tam Bağımsız Türkiye için mücadele veriyoruz! Denizlerin, Mahirlerin mücadelesini taşıyoruz! Dünya halklarının baş düşmanı ABD Emperyalizmi ve onun savaş gücü NATO’yu ülkemizden kovmak için mücadele ediyoruz! SOLGenç Antiemperyalisttir. Bağımsızlığı ve emeğin hakkını savunur.

SOL Genç umuttur.


Geleceğimizi Kazanmak İçin Mücadeleye!


Bu köhnemiş iktidarı yıkmak için geleceğimizi kazanmak için tek başına değil birlikte mücadele edelim. Geleceğimizi çalanlardan hesap soralım.


SOL Genç’e Katıl!


62 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page