top of page
solbro1.jpg

Gençliğin Broşürü Çıktı!

Üniversite amfilerinden lise koridorlarına, kampüslerden sokaklara, elden ele dolaşacak broşürümüzle heyecanımızı paylaşalım.

 

Broşürü edinmek için bizimle iletişime geç!

SOL Genç Kimdir?

Umudun ta kendisiyiz. Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye, gerçeğin imkansızı arzuladığına inananlarız. Karanlık günlerde yıldızlara sımsıkı tutunanlar, en zor anlarda parlayanlarız.

Kırık düşlerin ve çürümüş ideolojilerin ardında, yaşanabilir bir dünya arayışında olan gençleriz.

Hoş Geldin Arkadaş

Her yanıyla çürümüş bu düzeni değiştirmek ve geleceğimizi kazanmak için bir araya gelerek mücadele edelim.

Geleceğimizi çalanlardan hesap sormak için  SOL Genç'te birleşelim!

Birlikte Yürüyelim

SOL Genç, gençliğin meclislerde aşağıda birleştiği kolektif ve demokratik bir mücadele platformunun çağrısıdır. Üniversitemizde, fakültemizde, lisemizde, mahallemizde ve hayatın her alanında aklımızı, bilincimizi, sözümüzü, yüreğimizi birleştirmek üzere çıktığımız bu yolda birlikte yürüyelim!

Geleceğimizi ve özgürlüğümüzü kazanmak için, sömürüye son verilmiş ve gericiliğin esaretinden kurtulmuş devrimci demokratik cumhuriyeti kurmak için haydi yola çıkalım!

Birleşelim!

BÜYÜK BİR SEFALET VE KARANLIKLA BOĞULMAK İSTENEN HAYATLARIMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN, ADALET VE EŞİTLİK İÇİN, HAKLARIMIZI KAZANMAK İÇİN BİRLEŞELİM!

Bu düzen bir avuç sermaye için her şey, emeğiyle geçinenler için hiçbir şey demek! İşçiler, köylüler, emekliler ve tüm emekçiler sefalete sürüklendi. Büyük bir yoksullaşma dalgası altında ezilen emekçi milyonlar din istismarı ve baskılarla sindirilmeye çalışılıyor. Yoksul halkımız etnik ve mezhepsel bölünmelerle birbirine düşman ediliyor. Geleceksizleştirilen, diplomalı ya da diplomasız işsizliğe sürüklenen, türlü haksızlıklara uğratılan gençlik büyük bir belirsizlikle bunalıma itiliyor. Kadınlar erkek şiddeti ve gericilik altında iki kez eziliyor. Büyük bir sefaletle ve karanlıkla boğulmak istenen hayatlarımıza sahip çıkmak; Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sunnisiyle tüm gençler, kadınlar ve emekçiler olarak adalet için, eşitlik için, haklarımızı kazanmak için birleşelim!

ÜLKEMİZİN LAİK VE GERÇEKTEN DEMOKRATİK YARINLARINI SAVUNMAK İÇİN
BİRLEŞELİM!

Amerikan emperyalizmine bağlı siyasal İslamcılık, Cumhuriyet’in tüm ilerici birikimlerini yok etti. Tarikatların, cemaatlerin, sokakları karanlığa boğan şeriatçı güçlerin hilafet çağrıları ile ülkemizin yarınları teslim alınmaya çalışılıyor. Tek adam rejiminde demokratik kurumlar ve kurallar ortadan kaldırıldı. Anayasa, parlamento biçimsel olarak varlıklarını sürdürse de işlevleri ortadan kaldırıldı.  AKP, Türkiye'yi ABD'ye bağlı olarak Ortadoğu’daki mezhepsel ve etnik çatışmaların tarafı haline getirdi. Bu büyük yıkımın bir sonucu olarak ülkemiz bir göçmen deposuna dönüştürüldü. Türkiye, Batı için göçmenlerin tampon bölgesi olarak işlevlendirildi. Laik ve gerçekten demokratik bir ülke için birleşelim!

TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKE İÇİN, DÜN 6.FILO’LARIN ÖNÜNE DİKİLEN DENİZ’LERİN, MAHİR’LERİN YOLUNDA BİRLEŞELİM!

Ülkemizin tüm kaynakları bir avuç sermayedarın hizmetine sunuldu. Kapitalist neo-liberal sömürü altında eğitimden sağlığa tüm sosyal haklar ortadan kaldırıldı. İletişimden ulaşıma ülkenin tüm stratejik kurumları yerli ve yabancı sermayeye satıldı. Yer altı ve yer üstü kaynaklarından limanlara kadar tüm birikimlerimiz bir bir elden çıkarıldı. Ülkemiz yağmacı şirketlerle, ABD ve NATO üsleriyle emperyalizmin gizli işgali altına sokuldu. Emperyalizme "son" demek için, tam bağımsız Türkiye için birleşelim!

ÖZERK DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE İÇİN BİRLEŞELİM

12 Eylül faşist darbesinin ürünü YÖK’ün üniversiteler üzerindeki etkinliğinin arttırılması bir yana rektörlerin tek adam tarafından atandığı bir kayyum rejimi üniversitelere hâkim kılındı. Öte yandan da üniversitelerdeki her tür ilerici muhalefet birikimlerinin bastırılması, kültürel ve sosyal özgürlük ortamlarının yok edilmesi için polisin ve özel güvenliklerin koruması altında üniversitelerimiz, Ülkü Ocaklı ve şeriatçı faşistlerin egemenliği altına sokulmaya çalışılıyor. Öğrencilere, öğretim üyelerine ve üniversite emekçilerine hiçbir söz hakkı tanınmıyor. Bilimsel ve akademik özerklik yok edilerek üniversitelerin içi boşaltılıyor. Özerk ve demokratik üniversite için, öğrencileri, öğretim üyelerini, tüm üniversite bileşenlerini söz ve karar sahibi yapmak için birleşelim!

bottom of page